Leverandør-oversikt

Byggherre: Arken As Eiendomsutvikling, Halden. Tlf. 69 17 51 20
Entreprenør: AF Bygg Østfold, Byggeleder Tommy Høvik, avd. Halden. Tlf. 911 33 416
Byggherreombud: Ing. Roy Grønberg, Halden. Tlf. 928 94 366
Elektro: RIKElektro, Halden. Tlf. 400 05 714
Ventilasjon: Klima Øst as, Sarpsborg. Tlf. 913 96 841
Rørlegger: F. Jørgensen AS, Halden. Tlf. 69 17 86 10
Arkitekt: BAS Arkitekter, Sarpsborg. Tlf. 69 13 10 50
Selges ved: Jan G. Lilledal AS, Eiendomsmeglerforretning MNEF, Halden. Tlf. 69 21 18 80

arkenas afgruppen
rikeelektro roy grønberg
F Jørgensen comfort klima øst
bas arkitekter JanGLilledal

 


 

 

 

 

 

 

Alle bilder, perspektiver, illustrasjoner og planskisser er kun ment å gi et inntrykk av ferdig bebyggelse.

Suveren Kommunikasjon AS